Kitap Çevirisi Hizmetleri

132

Öznur Karakaş, çeşitli yayın evleri için (MonoKL, Otonom, Psikoterapi Enstitüsü Yayınları, Kolektif Yayıncılık, Yapı Kredi Yayınları, BGST Yayınları) sosyal bilimler (psikoloji, siyaset bilimi, felsefe, tarih, bilim ve teknoloji araştırmaları) alanında İngilizce ve Fransızca’dan Türkçe’ye kitap çevirileri yapmaktadır. Aşağıda çevirdiği belli başlı kitapların bir listesi yer almaktadır.

Çevirmenler: Öznur Karakaş – H. Ilksen Mavituna – Özgüç Orhan
Yayın Tarihi: 2018
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
ISBN: 9750841637
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 320

Marksist eleştirmen Fredric Jameson bu derlemede modern sanat eserlerini geç-modern ve postmodern eserlerle karşı karşıya getiriyor. Rönesans’tan Neuromancer’a, Rubens ve Mahler’den The Wire’a, anlatı formlarının geçirdiği değişiklikler üzerinden toplumsal bütünlükteki dönüşümlerin izini süren bu makaleler, incelemede teferruat­lara odaklanmanın verimini gözler önüne seriyor. Jameson’ın sık sık atıf yaptığı Tho­mas Mann’ın deyişiyle, “Yalnızca inceden inceye anlatım gerçekten ilginçtir.”

 

Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı : 416
İlk Baskı Yılı : 2017
Dil : Türkçe
Yayınevi: Kolektif Kitap

Göçebe Özneler Rosi Braidotti’nin 21. yüzyılda kıta felsefesini ve çağdaş feminist kuramı derinden etkileyen makalelerini bir araya getiriyor. Öznellik, cinsiyet farklılığı, beden politikaları, queer kuramı ve “ötekilik” gibi meseleleri göçebelik çerçevesinde ele alan Braidotti yaratıcı ve öznel üslubuyla çağdaş akademik yazı disiplininin karşı kutbuna yerleşiyor ve feminist yazına bir “oluş” alanı açıyor.
Braidotti bir yandan 20. yüzyıl Kıta Avrupası felsefe geleneğini şekillendiren düşünürleri feminist bağlamda eleştirel bir okumaya tabi tutarken, diğer yandan feminist kuramcıların metinlerinde cinsiyet farklılığı kuramının izlerini sürüyor. Deleuze ve Guattari’nin “göçebelik” kavramını feminist kimlik, mekân ve beden politikaları bağlamında yeniden düşünüyor ve kadın hareketinin siyasal kuramı hem yaratıcı hem de eleştirel bir şekilde tekrar inşa etmesini öneriyor.

 

İlk Baskı Yılı: 2014
İngilizce Adı: Post Human
Sayfa Sayısı: 240
Dili: Türkçe
Yayınevi: Kolektif Kitap

Tüm gezegenimizin sürdürülebilirliğini büyük ölçüde etkileyen günümüz piyasa ekonomisi, sadece öteki türlerin değil yaşayan her şeyin kontrolünden ve metalaştırılmasından kâr sağlayan, insanla diğer türler -tohumlar, bitkiler, hayvanlar ve bakteriler- arasındaki kategorik ayrımları bulanıklaştıran bir melezleştirme süreci olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan sonrası kuramı, “insanın sahnesi” olarak bilinen biyogenetik çağda, insanın evrende bütün bir yaşamı etkileme gücüne sahip jeolojik bir kuvvet hâline geldiği bu tarihi anda, insan için temel ortak referansın ne olduğunu yeniden düşünmemize yardımcı üretken bir araçtır. Ayrıca evrensel ölçekte, hem insan hem insan olmayan faillerle etkileşimimizin temel ilkelerini yeniden düşünmemize de yardımcı olacaktır.

“Yaşamsal materyalizmin bir kolu olan insan sonrası kuramı, insanmerkezciliğin kibrine ve insanın aşkın bir kategori olarak ‘istisna addedilmesine’ karşı çıkar. Bunun yerine, zoe’nin veya insan olmayan vasıflarıyla yaşamın üretken ve içkin kuvvetiyle ittifak içerisindedir. Bu da eleştirel düşünmeyi bir yana bırakalım, düşünmenin bile ne anlama geldiğine dair ortak anlayışımızın değişmesini gerektirir.”

“Braidotti’nin bu çalışması gelecekte çağımızın asıl felsefi sorununun ne olduğu tartışılırken temel bir kaynak sayılacak.”
-Paul Gilroy, King’s College London-

“Hümanizm ve hümanizm sonrası meselesi, feminist felsefeden edebiyat kuramına ve sömürgecilik sonrası araştırmalara kadar pek çok şekilde ele alınmıştır. Rosi Braidotti’nin bu son çalışması, önümüzde uzanan zor kararların bir kısmı için bizlere aklı selim bir uyarıda bulunurken, feminizm, tekno-bilimlerin iç yapısı ve politik akımların zaman zaman çatışmalar da doğurarak nasıl kesiştiklerini gösteriyor.”
-Peter Galison, Harvard Üniversitesi-
(Tanıtım Bülteninden)

 

Sayfa Sayısı: 480
Baskı Yılı: 2014
Dili: Türkçe
Yayınevi: Otonom Yayıncılık
ISBN: 9789756056622

Deleuze’ün her durumda yenilikçiliğiyle ayırt edilen felsefe tarihi, sinema, resim, edebiyat ve politika üzerine eserleri hakkında yapılan incelemelerin sayısının giderek artmakta olduğu kuşkusuz. Yine de, Deleuze’ün kavramsal yaratımlarının dayandığı çok çeşitli kaynakların, bir şekilde karanlıkta kaldığı ve henüz keşfedilmeyi beklediğini de teslim etmek gerekiyor. Elinizdeki kitap, öncelikle Deleuze’ün mirasının bu zengin kuramsal arka planını gündeme taşıyor. Kitabın önde gelen Deleuze yorumcuları tarafından kaleme alınmış her bir bölümü, Deleuze’ün mirasındaki kilit bir figüre adanmıştır. Deleuze’deki Platon, Duns Scotus, Leibniz, Hume, Kant, Hegel, Marx, Tarde, Riemann, Freud, Whitehead, Heidegger, Klossowski, Simondon ve daha pek çokları üzerine bu derinlikli bölümler, Deleuze’ün labirenti içinde sürekli farklılaşmakta olan patikalara işaret etmektedir. Elbette bu yüzden okuyucu kendini bir değil birçok Deleuze’le yüz yüze bulacaktır. Yalnızca ideal bir Deleuze ya da Deleuze ideali değil de bir “İdea” olarak Deleuze’le…

 


Sayfa Sayısı: 288
Yazarı: Jerome S. Blackman
Baskı Yılı: 2014
Dili: Türkçe
Yayınevi: Psikoterapi Enstitüsü
ISBN: 9786054817139

Zihnin kendini korumak üzere geliştirdiği “101 Savunma”yı bugüne kadar derlenmiş en kapsamlı halde biraraya getiren Dr. Blackman, günlük değerlendirmelerde ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilecek pratik tanımlar sunuyor. Her bölümde rastlayacağınız pek çok ipucuyla hem öğrenciler hem de deneyimli klinisyenler için mükemmel bir başvuru aracı olan bu kitap, psikolojik savunmaların günlük yaşamda nasıl işlediğini görmek isteyen bütün kullanıcılara hitap ediyor.

 


Sayfa Sayısı: 
545
Yazarı: Allan N. Schore
Baskı Yılı: 2014
Dili: Türkçe
Yayınevi: Psikoterapi Enstitüsü
ISBN: 9786054817139

Psikoterapide bugün en çok tartışılan konular olan bağlanma, gelişimsel sinirbilim, travma ve beynin gelişimi üzerine odaklanan bu kitabın ilk kısmında başta erken dönemde ilişkisel travma yaşamış hastalar olmak üzere bütün hastaların tedavisindeki değişim mekanizmasının altında yatan kişilerarası nörobiyolojik modeller ortaya koyulmakta, hastanın ve tarpistin sözcüklerinin altında gizli bilinçdışı, sözssüz, duygulanımsal mekanizmalara odaklanılmkatadır. Kitabın ikinci kısmındaysa düzenleme kuramının çocuk gelişimi ve psikopatoloji oluşumuna dair klinik modellerinin bilimsel zemini ele alınmaktadır.

 

Yayınevi: Monokl
Sayfa Sayısı : 96
İlk Baskı Yılı : 2013
Dil : Türkçe

İşte bugün de hapishaneye girmiş bulunmaktayım. Bana, bize ait bir geleceği düşünerek özgür olmaya çalıştığım bu hapishanede… Hepimizin özgürlüğünü düşünerek… Elbette bu ortak özgürlük çerçevesinde, hapishanenin yıkılması gerekecek. Yeniden yoldaşlarıyla buluşma gücünü kendinde bulmak için dönenlerin ve bir dönüşüm projesi çerçevesinde toplumu bir araya getirme amacıyla belli bir süreklilik içerisinde kafa yoranların, bir daha asla arzularıyla aralarına bu korkunç hapishane cehennemi dikilmesin diye…
Yaşam, onu inşa etmediğimiz sürece; yaşamın seyri özgürce kavranmadıkça bir hapishanedir. Hapishanede de pekala hapishanenin dışında olduğumuz kadar özgür olabiliriz.

Yaşam, en azından işçilerin yaşamı, özgürlük anlamına gelmediği gibi, hapishane de özgürlükten yoksun olmak anlamına gelmiyor.

Postmodern çağda, maddi ve maddi olmayan emeğin artık karşıtlık içerisinde olmadığı ölçüde, peygamber, yani entelektüel figürünün aşıldığına inanıyorum çünkü bu figür, üzerine düşeni tamamen yerine getirmiştir; işte böylesi bir anda militanlık esas rolü üstlenmektedir. Yüzyılın başında doğuya doğru trene atlayıp geçtikleri her garda bir hücre, bir mücadele hücresi kurmak üzere duraklayan Amerikalı sendikacılar gibi insanlara ihtiyacımız var. Bu yolculuğun her bir aşamasında, bu sendikacılar kendi mücadelelerini, arzularını, kendi ütopyalarını anlatmayı başardılar. Ancak bir yandan da aziz François d’Assise gibi, yani gerçek anlamda yoksul olmamız gerekiyor: yoksul olmamız gerekiyor çünkü ancak yalnızlığın bu aşamasında bugünün sömürü paradigmasını kavrayabilir; bunun özüne erebiliriz. Toni Negri

 


Yayın Tarihi:
2012
Yazarı: Daniel N. Stern
ISBN: 9786055548865
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 416

Bebeğin Kişilerarası Dünyası kitabında Stern, tüm kuramlarda başat ve sağlam bir yere sahip ancak karşınızda gerçek bir kişi durduğunda spekülatif ve belirsiz olan yaşamın en erken dönemlerindeki çelişkiye ışık tutmak ve bu çelişkiyi ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Kitabın ilk bölümlerinde bebeğin öznel deneyimini keşfedecek ve bebeklik konusunda yeni yaklaşımlar ve bakış açıları edineceksiniz. Sonraki bölümlerde yazarın, kendilik hislerine ve çeşitli klinik yaklaşımlara odaklanmasıyla konu hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
“…Bebek kendisinin kendilik deneyimini düzenleyen bir başkasıyla birliktedir. Bu manada, başkası bebek için kendiliği düzenleyen başkasıdır. Cee gibi oyunlarda, esas olarak söz konusu olan bebeğin uyarılmasının düzenlenmesidir. Kendiliğin uyarılma düzeyini düzenleyen bir başkasından bahsetmek mümkündür. Ancak uyarılma başkalarının düzenleyebileceği mümkün kendilik deneyimlerinden yalnızca biridir…”

 

İlk Baskı Yılı: 2012
İngilizce Adı: Caliban and the Witch: Women, Body and Primitive Accumulation
Sayfa Sayısı: 368
Baskı Sayısı: 3. Baskı
Yayınevi: Otonom Yayıncılık

Caliban ve Cadi kapitalizme gecis surecinde bedenin bir tarihidir. Silvia Federici, geç ortaçağlarin köylü ayaklanmalarından cadi avlarina ve mekanik felsefenin doğuşuna kadar toplumsal yeniden üretimin rasyonellestirilmesini araştırır. Asi bedene karşı savaşın ve beden ile zihin arasindaki catışmanın, nasıl modern toplumsal örgütlenmenin iki merkezi ilkesinin, yani “emek gücü” ile “kendi bedeni ve yaşami üzerinde mulkiyet hakki”nın gelişiminin temel koşullarını oluşturduğunu gösterir. “Postmodernizmin neoliberal cağında proletarya, tarihin sayfalarından silinmiş durumda. Silvia Federici, proletaryanin hikâyesini ta en başıdan, doğum sancılarıyla birlikte anlatarak ona tarihsel onemini geri kazandırır Bu kitap bir hatırlamanın, insanlığın belleğinde kıtlık, katliam ve kölelik kadar derin ve acı veren bir yara acan, kadınların bedenine kazınmış bir travmanın kitabıdır. Federici, proletaryanin doğuşunun kadınlara karşı bir savaş gerektirdiğini ve bu savaşın yeni bir cinsel sözleşmeyi ve yeni bir ataerkil donemi, yani ücret ataerkini başlattığını gösterir. Federici’nin cadılara yapılan zulmün ve bedenin disiplin altına alınmasının tarihine sıkıca bağlı argumanları, kadınlara boyun eğdirilmesinin dünya proleteryasının oluşumunda neden toprağın çitlenmesi, ‘Yeni Dünya’nın fethi ve sömürgeleştirilmesi, köle ticareti kadar önemli oldugunu açıklar.”

Peter Linebaugh, The London Hanged’in yazari

 

Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı : 500
İlk Baskı Yılı : 2012
Dil : Türkçe
Yayınevi: Psikoterapi Enstitüsü
ISBN: 6055548643

Bu kitap, duygulanım düzenlenmesi ve kendilik organizasyonu arasındaki eleştirel ilişki üzerine yazılan üçlemenin son sayısıdır.Bu kitapta,güvenli bağlanma ilişkilerinin bebeğin beynindeki belli başlı kendilik düzenleme yapılarının gelişimini sağlayan psiko-nörobiyolojik mekanizmalar tanımlanmakta ve bu mekanizmaların psikoterapi sürecine nasıl uygulanacağı anlatılmaktadır.Duygulanımın Düzenlenmesi ve Kendiliğin Onarımı isimli bu kitap, gelişim-odaklı psikoterapi ve gelişimsel nöropsikanaliz sahalarında daha önceden sunulan izahatları içermektedir.Bu kitap sayesinde, insan zihninin karmaşık nörobiyolojisi üzerine şimdiye kadar geliştirilen anlayışı daha da ileriye taşıyarak en ileri, çoklu disiplinlere ait bir bakış açısı kazanacaksınız.Bu seri ile üst düzey modern bilim ile bir iyileştirme sanatı olan psikoterapinin bir araya getirildiğini göreceksiniz.